Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

DSC 1047 

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

IMG 2538 IMG 2536

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Pasuji tě na rytíře!

Tuto i mnohé jiné činnosti z dob dávno minulých jsme si mohli vyzkoušet na výstavě Stroj času na Červeném hrádku. Jak se mele mouka, jak je těžké sekat kamennou sekerou, z jakých oček je drátěná košile, jak se píše brkem nebo jak se dříve soustružilo dřevo. Bylo báječné moci si vše osahat. Když už jsme tu byli, navštívili jsme i stálou expozici Svět pohádek. Podařilo se nám uhodnout všechny pohádky, jen jména trpaslíků nám dělala problémy. Musíme se doučit. PB

Školní družina v Lezecké aréně Jirkov

Poprvé, ale určitě ne naposled navštívila školní družina letos Lezeckou arénu v Jirkově. Druháci a třeťáci tak měli možnost seznámit se se základním vybavením horolezců a pod odborným vedením zkušených trenérů pokořili strmé stěny i sami sebe. Mezi nejzdatnější lezce a pro všechny velkým překvapením byla určitě drobná Editka B. (III. B), která si za svůj výkon vysloužila od všech přihlížejících bouřlivý potlesk. 

Soutěž o nejhezčího papírového draka

Téměř všechny družinové děti se zapojily do výtvarné soutěže o nejhezčího papírového draka. Výtvory hodnotily děti z druhých oddělení, ale i někteří pracovníci školy. Velkým překvapením byla zejména tvorba těch nejmladších, která leckdy předčila výtvory starších spolužáků. Vybrat toho nejhezčího draka nebylo vůbec jednoduché, povedení byli opravdu všichni draci a jejich autoři si zaslouží velkou pochvalu. Po sečtení hlasovacích lístků bylo konečně jasno a za velkého očekávání jsme v síni tradic vyhlásili první tři místa z každého ročníku. Na fotografii jsou zobrazeni absolutní vítězové: Adam F. (I. B), Lucka I. (II. A) a Tomáš M. (III. A).

Já budu pracovat v elektrárně!

Tak se rozhodla Kačka při včerejší návštěvě elektrárny Tušimice. A není divu, exkurze se nám velice líbila. Viděli jsme pohádku o Březenském drakovi, která nám vysvětlila, jak se těží uhlí. Poté se nám v další pohádce o různých zdrojích elektřiny představil pan Cvrček a nakonec jsme se trošku báli u filmu Blackout. Oblečeni jako správná návštěva jsme zhlédli obrovskou strojovnu a zkontrolovali počítače na velíně. Na rozloučenou jsme dostali něco na zub a nejšikovnější z nás si nesli nějaký ten dáreček i domů. PB

Dušičky nebo halloween

U dětí rozhodně vítězí tradice, která k nám přišla z anglosaských zemí. Téměř celý týden jsme na chodbách školy mohli potkat nějakého kostlivce, čarodějku nebo jiné zjevení a i ve školní družině se to strašidly jen hemžilo. Zjišťovali jsme, v čem se Halloween od Dušiček liší a co mají tyto svátky společného, vyzkoušeli jsme si tradiční haloweenské zvyky jako je lovení jablek  a dlabání dýní, upletli dušičkový věnec, soutěžili v týmech  a na závěr jsme si v maskách i zatančili.  Rodičům moc děkujeme za dýně a za pohoštění na party:-)