Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Nejmenší žáci nazdobili na náměstí školní stromek

Čertí rej v družině

Čertíci běhali po celé škole a i u nás se jich pár vyrojilo. Naštěstí jde jen o čertí potěr, který se pekelným lumpárnám teprve učí. Rozutekli se po Jirkově, tak pozor jestli nečíhají za nějakým rohem. PB

Výprava na Červený hrádek

Ve středu 18. 11. se konečně otevřela škola pro žáky prvních a druhých tříd, a do našich družin se tak vrátil život. Dodržujeme přísná hygienická pravidla, neustále si myjeme ruce a roušku nesundáme ani na chvíli, to nám ale nebrání v tom, abychom si to v družině pořádně užili. Podnikáme dlouhé procházky po okolí, trénujeme základní pravidla dopravní výchovy v praxi a hlavně si užíváme, že jsme zase s kamarády. Jedním z povedených výletů byl výšlap na nedaleký zámek Červený hrádek, kam se nezávisle na sobě vydali prvňáčci i druháci. Po cestě jsme sbírali přírodniny, z kterých jsme pak ve třídách tvořili a zámek jsme výtvarně ztvárnili.

           

                   

Hraní ještě není zakázáno

Včera nám příroda připravila sněhovou nadílku a děti se nemohly dočkat až si jí užijí. Hned po škole jsme tedy vyrazili a užili si koulovačku, boby i stavbu sněhuláka. I se současnými omezeními byly děti ze sněhu nadšené. PB

Příšerky z družiny

V družině 2. A se vyrojily příšerky. Jsou veselé, různobarevné a milují zimu. Chvilku s námi pobyly a pak se rozhodly navštívit naše nástěnky, odkud se na nás vesele smějí. PB