Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

1odd 2017 2018

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

3odd 2017 2018

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Školní družina bilancuje ... první keramika

Naše první společné keramické setkání a docela se nám vedlo. Vyrobili jsme otisk vlastní ruky. Je to nejen naše první zkušenost s keramickou hlínou, ale i památka pro rodiče na naši první třídu. PB

 

Ti hasiči se mají!

Mají tu bezva tyč na sjíždění, krásná velká auta a čtyřkolku. To jsme si mysleli, když jsme prošmejdili hasičskou zbrojnici v Jirkově. Pak nám ale páni hasiči vyprávěli, jak těžká je to práce a kolik psychické i fyzické síly je zapotřebí. My, děti z prvního oddělení ŠD, jim moc děkujeme, že si na nás udělali chvilku čas a všechno nám ukázali. PB

Až nám z toho jazyky zmodraly

Jezdívali jsme do Chomutova, ale tam ho zavřeli, tak jsme se rozhodli vyzkoušet minigolf na koupališti Červený Hrádek. Celý den pršelo, ale na ty dvě hodinky, co jsme hráli se obloha roztrhala a bylo takové hic, že jsme nevěděli, co si svléknout. Hezky jsme si zahráli a na rozloučenou jsme od babičky Honzíka Bacha, která tam pracuje, dostali ovocný pendrek a strašně kyselou žvýkačku, která ale bezvadně barvila jazyk na modro. PB

Je libo lžičku do kafíčka?

Zkoušli jsme to poprvé a docela se nám to povedlo. Fimo hmotou jsme ozdobili lžičky, pak je v troubě upekli a nalakovali. Jsou moc krásné, že? PB

Se Simčou bylo fajn

První oddělení dostalo na tři týdny novou kamarádku a pedagogickou výpomoc. Simona studuje Střední pedagogickou školu v Mostě a jednou by ráda byla vychovatelkou. Užili jsme si s ní spoustu legrace. Přejeme hodně štěstí při studiu. PB