Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Marcela Kadlecová
2. oddělení: vychovatelka Jarmila Lebartová
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–leden – platba do 20.9.      750Kč
únor–červen – platba do 20.2.   750Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 150,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

 1odd 2023          2odd 2023

    1. oddělení - Marcela Kadlecová - 1.A + 4.A + 4.B                         2. oddělení - Jarmila Lebartová - 3.A + 3.B

 3odd 2023          4odd 2023

            3. oddělení - Lenka Pištecová - 2.A + 2.B                                  4. oddělení - Kateřina Kůtová - 1.B + 2.A

Více fotografií naleznete ZDE.

Zimní radovánky ve školní družině

Trocha sněhu a tolik dětské radosti! Byl by hřích nevyužít sněhové nadílky a sedět v družině. Když můžeme, stavíme s družinou sněhuláky, bobujeme nebo se jen koulujeme. K tomu ale potřebujeme pořádné zimní oblečení. Prosíme proto rodiče, aby dětem do družiny dávali vhodné oblečení.

  

Družina zavítala do Chomutova

Konečně se podařilo zrealizovat dlouho plánovanou akci školní družiny, která musela být kvůli hygienickým opatřením dvakrát zrušena. Žáci II. a IV. oddělení naší družiny navštívili město Chomutov, kde zhlédli interaktivní výstavu "Lidé od vedle" v galerii Lurago. Zde si mohli na vlastní kůži vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro handicapované a nevidomé a dozvědět se více o nelehkém životě lidí s různým handicapem. Dále žáci stihli exkurzi chomutovské knihovny a prohlídku vánočně vyzdobeného města. KK

Na choroby jsme se vyzbrojili!

Přichází zima a s tím i mnoho nemocí. Rozhodli jsme se, že si vyrobíme vlastní kufřík s lékárničkou. Nejprve jsme si povídali, jaké nemoci známe a jak dbát o své zdraví. Poté přišla na řadu výroba kufříku, která nás velmi bavila. Největší zábava pro nás ale byla hra na doktory a pacienty. LM

            

           

Hurá sníh!

Napadla sněhová pokrývka a děti se nemohly dočkat až vyrazí ven. Proběhla pořádná koulovačka a vyrostlo několik sněhuláků. Těšíme se až napadne ještě více a budeme moci vyrazit na bobovačku. PB

          

Zdobení stromečku

Tak jako každý rok, tak i letos vyrazili prvňáčci na náměstí ozdobit stromeček naší školy. Zazpívali Mikulášovi s andělem písničku, čertovi slibili, že budou hodní a na stromeček pověsili ozdoby, které vyrobili ve školní družině. PB