Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 4. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

1odd 2017 2018

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

3odd 2017 2018

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Už jsme jak opičky

V úterý 19. 4. si děti z 1. oddělení ŠD opět vyzkoušely své lezecké schopnosti. V Lezecké aréně jsme byli již poněkolikáté, a tak už si tam připadáme jako doma. Nebojíme se a na stěně by nám i opičky mohly závidět. Cestou zpět jsme procházeli Olejomlýnským parkem a přeci tam tu lanovku nenecháme jen tak viset ;) PB

Hokejový dres z PET lahví?

Ano, na výrobu hokejového dresu jsou potřeba PET lahve. Toto a spoustu jiných zajímavostí jsme se s dětmi z prvního oddělení dozvěděli na návštěvě firmy Ekoselect, kde se třídí odpad. Představte si, že se tam plast třídí podle barev a třeba zelený má nejnižší výkupní cenu, protože ho lidi nejčastěji vyhazují. PB

Čáry, máry, bonbonáry!

Do prvního oddělení zavítal kouzelník. Užili jsme si spoustu legrace a překvapení. Někteří z nás si pár kouzel vyzkoušelo na vlastní kůži. Nakonec nám pan kouzelník vyčaroval spousty bonbónů! Za pozvání pana Širokého do naší družiny děkujeme Radoslavu Slavíkovi. PB

Koupání, hraní, strašení, pohádka a spát

Jako každý rok, tak i letos byl program spaní v tělocvičně 1. oddělení ŠD plný různých aktivit. Mezi nejobávanější patřila bezesporu stezka odvahy, ale překonali jsme strach a byli jsme pak na sebe velice pyšní. Odměnou nám byla i pohádka, kterou jsme zkoukli s popcornem v ruce. Letos jsme připravili i překvapení pro pana ředitele, tak snad se bude líbit. Pak už jen hop do spacáku, pošeptat si pár strašidelných historek a plni dojmů spokojeně usnout. ;) PB

Lepšíme se

26. ledna si děti z 1. oddělení již podruhé zkusily hru bowling. Oproti loňskému roku se bodový zisk většiny dětí o dost zvýšil. Body ale nejsou všechno! Důležitější je, že jsme se všichni opět dobře bavili, fandili a nechyběl ani nápoj šampiónů (Kofča).