Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Za zvířátky do Paraplíčka a muzicírování

V době, kdy jednotlivá oddělení nemohou navštěvovat s družinou školní bazén, neleníme a program naší družiny obohacujeme o nabídku nedalekého domu dětí a mládeže Paraplíčko. Za atraktivní program, kdy si děti mohou osahat nejen hudební nástroje, ale i různá domácí i exotická zvířátka, děkujeme spolupráci s DDM Paraplíčko. Dětem se obě aktivity velice líbí a už se moc těší na příští návštěvu.

Trocha sportu i zábavy na závěr

Koncem školního roku jsme se s družinou vydali na koupaliště Červený Hrádek, kde jsme se naučili základy minigolfu i se osvěžili v bazénu. Vysoké teploty i nadšení dětí nás přinutilo tuto akci ještě jednou zopakovat. V minigolfu už nám to tentokrát šlo jak profíkům a celkové vítěze jsme odměnili zaslouženou odměnou v podobě velké zmrzliny.
Přesto, že jsme nesehnali dopravce, který by nás zavezl na další oblíbenou akci- bowling ve Strikelandu, nenechali jsme se odradit a pomocí MHD se vydali vstříc dalšímu dobrodružství. Přesto, že někteří drželi bowlingovou kouli úplně poprvé, byl souboj vyrovnaný a všichni jsme si čas strávený ve Strikelandu moc užili. Děti zaslouží pochvalu nejen za super hru, ale i za vzorné chování v MHD.

                          

Konáme dobré skutky

Stejně jako vloni, i letos zavítaly děti z družiny podpořit pejsky bez domova do jirkovského psího útulku. Děkujeme rodičům za veškeré dárečky, kterými jsme mohli útulek obdarovat. Potěšily deky, pelíšky i psí dobroty. Paní ošetřovatelka nám na oplátku dovolila pejsky nakrmit piškoty, což si užili děti i psí svěřenci.

Dětský den v družině

Díky našim praktikantkám jsme mohli na dětský den zajistit více stanovišť s úkoly pro všechny družinové děti. Soutěžilo se v tradičních disciplínách (například nošení míčku na lžičce, hod na terč a proběhnutí opičí dráhy), ale i v disciplínách nových ( zatloukání hřebíku na čas a trefování mincí do sklenice ponořené v kyblíku vody). Všechny úkoly se dětem velice líbily a už se těší na další ročník, co nového si pro ně vychovatelky školní družiny zase připraví. Všechny družinové děti dostaly jako bonus poukázky na zmrzlinu nebo ledovou tříšť v nedalekém stánku.

                           

Poznáváme historii okolí školy

Jako každý rok, i letos do družiny přišlo několik praktikantek střední pedagogické školy. Zažili jsme s nimi spoustu zábavy, například při cestě na zámek Červený Hrádek, kdy jsme plnili řadu úkolů a soutěžili v několika disciplínách. V zámeckém parku jsme pomocí indicií hledali ukrytý poklad, o který jsme se spravedlivě rozdělili i se soupeři. Historii okolí Jirkova jsme společně s praktikantkou poznávali nejen na zámku Červený Hrádek, ale i v centru Jirkova při prohlídce jirkovských sklepů a věže. Historické stavby Jirkova jsme pak zkoušeli napodobit a vyrobit z velkých kartonových krabic. Rozvíjeli jsme tak nejen naši zručnost a fantazii, ale především jsme si ujasnili určité znaky daného stavebního slohu.