Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

DSC 1047 

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

IMG 2538 IMG 2536

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Druhá návštěva Lezecké arény

Překonali jsme strach a vylezli zase o kousek výš. Někdo dokonce až na vrchol. Kačka, která po první návštěvě začala navštěvovat místní kroužek, se pochlubila, co vše už zvládne a ukázala nám vylezené cesty. Překvapením byla Anička. Byla tu s námi poprvé, a i přesto vylezla vše a zvítězila i v několika soutěžích. Pyšní jsme ale byli všichni, protože jsme překonali sami sebe. PB

Zábava kam se podíváš

Ani jsme nevěděli, kam dřív běžet, ale nakonec jsme stihli vše. Skákací hrad, obří klouzačku, trampolíny, bazének s míčky i autíčka. V Jungle aréně bylo bezvadně a při odchodu nám každému ještě dali mňamku. Prostě prima odpoledne s družinou. PB

Schovali jsme se u hadů

V úterý vyrazilo první oddělení ŠD na výlet do Lesoparku. Pozdravili jsme některá zvířátka, koupili si zmrzlinku a dárečky a zahráli si na místních hřištích. Když jsme se chystali na to poslední, přišla bouřka a začalo dobrodružství. Úkryt před největším přívalem nám poskytl pavilon hadů a jiných plazů. Pár kapek nás našlo, ale nejsme z cukru, že? :) PB

Den dětí ve školní družině

Počasí nám přálo, bonbónů bylo dost pro každého a všech pět stanovišť bylo neustále obklopeno nadšenými dětmi. Prostě krásné odpoledne. PB

Družinová výtvarná soutěž

Všechny oddělení školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže konané k příležitosti Dni matek. Obrázky maminek i celých rodin průběžně hodnotily děti ze všech oddělení. Vyhlásili jsme první tři výherce v kategoriích 1. - 3. třída, i když výsledky byly mnohdy těsné a všem dětem se jejich obrázky velmi povedly. Mezi prvňáčky se na prvním místě umístila Leonka K., na druhém místě Jára P. a na třetím místě Markéta P. V kategorii druhá třída se na prvním místě umístila Julča B., na druhém Elenka K. a na třetím Kája T. V kategorii třetí třída se první umístila Maruška M., druhá Anežka S. a třetí Barča H.