Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

DSC 1047 

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

IMG 2538 IMG 2536

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Zábava kam se podíváš

Ani jsme nevěděli, kam dřív běžet, ale nakonec jsme stihli vše. Skákací hrad, obří klouzačku, trampolíny, bazének s míčky i autíčka. V Jungle aréně bylo bezvadně a při odchodu nám každému ještě dali mňamku. Prostě prima odpoledne s družinou. PB

Schovali jsme se u hadů

V úterý vyrazilo první oddělení ŠD na výlet do Lesoparku. Pozdravili jsme některá zvířátka, koupili si zmrzlinku a dárečky a zahráli si na místních hřištích. Když jsme se chystali na to poslední, přišla bouřka a začalo dobrodružství. Úkryt před největším přívalem nám poskytl pavilon hadů a jiných plazů. Pár kapek nás našlo, ale nejsme z cukru, že? :) PB

Den dětí ve školní družině

Počasí nám přálo, bonbónů bylo dost pro každého a všech pět stanovišť bylo neustále obklopeno nadšenými dětmi. Prostě krásné odpoledne. PB

Družinová výtvarná soutěž

Všechny oddělení školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže konané k příležitosti Dni matek. Obrázky maminek i celých rodin průběžně hodnotily děti ze všech oddělení. Vyhlásili jsme první tři výherce v kategoriích 1. - 3. třída, i když výsledky byly mnohdy těsné a všem dětem se jejich obrázky velmi povedly. Mezi prvňáčky se na prvním místě umístila Leonka K., na druhém místě Jára P. a na třetím místě Markéta P. V kategorii druhá třída se na prvním místě umístila Julča B., na druhém Elenka K. a na třetím Kája T. V kategorii třetí třída se první umístila Maruška M., druhá Anežka S. a třetí Barča H.

                              

Dárečky pro maminky k svátku

V něděli 14. května se slaví Den matek a k této příležitosti vyrobili naši nejmenší žáčci ve školní družině krásné dárečky pro svoje maminky.