Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Výprava do chomutovské knihovny

V pondělí 17.2.2020 se členové družinového klubu čtenářské gramotnosti vypravili na průzkum chomutovské knihovny v doprovodu paní vychovatelky Kateřiny K. V knihovně na ně čekal poutavý výklad paní knihovnice, která je provedla celou knihovnou, seznámila s řádem knihovny a ukázala nejvhodnější knihy určené právě pro nás. Prohlédli jsme si všechny výstavy, které v knihovně zrovna probíhají, pohráli si v dětské herničce, vypracovali připravené úkoly i nakoupili knihy na burze vyřazených knih. Především jsme ale individuálně četli a s knihou, která nás nejvíce zaujala, odešli domů. Na závěr akce jsme zašli do blízké cukrárny na teplou lázeňskou oplatku a trolejbusem se přepravili zpět do školy. Odpoledne jsme si báječně užili a už se těšíme, až si v klubu budeme o přečtených knihách vyprávět.

 

Lezecká aréna

Mezi oblíbené akce školní družiny patří návštěva lezecké arény v Ervěnicích, kam se ke konci pololetí vydalo na netradiční hodinu tělesné výchovy i IV. oddělení naší družiny. Žáci se zde dozvěděli něco málo ze základů lezení, po krátké rozcvičce si zasoutěžili na boulderové stěně a na laně lezli po nejjednodušších cestách, které má aréna k dispozici. To vše pod vedením zkušených instruktorů, kteří se žákům věnovali celé dvě hodiny. Tentokrát sice nikdo nedosáhl až na vrchol, velká pochvala patří ale všem, neboť překonali sami sebe a příště to už určitě zvládnou. Dvě hodiny utekly jako voda a už se těšíme na další návštěvu.

Výtvarná soutěž "Namaluj svého anděla"

II. a IV. oddělení školní družiny přijala výzvu Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích "Namaluj svého anděla". Jedná se již o 8. ročník, tentokrát na téma "Anděl cestovatel". Z hotových výkresů a plastik jsme vybrali ty nejzdařilejší a posíláme do soutěže. Nezbývá než držet palce v silné konkurenci z celého kraje. V našich odděleních jsme odměnili pochvalou a sladkostí všechny, kteří se do soutěže zapojili a poctivě na svých andílcích pracovali.

Vánoční besídka v družině

Poslední školní den kalendářního roku se v celé naší škole tradičně nese v duchu Vánoc. Třídy provoní cukrovím, znějí koledy a zábavu obstarávají žáci připravenými scénkami. Všichni si užívají vánoční pohody při povídání o blížících se Vánocích a zvycích, které se k tomuto svátku váží. V každém oddělení družiny se předčasně rozsvítí vánoční stromeček, pod kterým děti najdou spoustu překvapení v podobě nových her a hraček do kluboven, ale i dárečky, které si vyměňují vzájemně mezi sebou. Malé dárečky jsme vyrobili i rodičům v blízké keramické dílně v Paraplíčku.

           

JUMP v Mostě

V posledním týdnu před vánočními prázdninami se IV. oddělení školní družiny vydalo do nově otevřené arény Jump Family Most. Cena poněkud vyšší, ale zábava stála rozhodně za to. Řádění na všelijakých trampolínách pod bedlivým dohledem zkušených instruktorů se obešlo naštěstí bez úrazů a zaplacené dvě hodiny nám utekly tak rychle, že se nestačil nikdo ani trošku nudit.