Úspěšný přespolní běh

Ve středu 3.10. se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili okresního kola závodu v přespolním běhu v areálu bývalé ploché dráhy v Chomutově. Všichni naši žáci se do závodu vrhli velmi statečně a závod dokončili. Musíme však vyzdvihnout výkony hlavně 2. stupně, kde naše škola získala celkem tři trofeje. Dívky z 6. a 7. ročníků vybojovaly 1. místo stejně jako dívky z 8. a 9. ročníků, které se dokonce kvalifikovaly na krajské finále do Ústí nad Labem. O jednu pozici hůře dopadli chlapci z 8. a 9. ročníků, kteří vybojovali nádherné 2. místo. V úterý 9.11. odcestovaly naše dívky z 8. a 9. ročníku na zmiňované krajské finále do Ústí nad Labem, kde v obrovské konkurenci a v obtížných podmínkách vybojovaly krásné 5. místo. Všem zúčastněným reprezentantům tímto děkujeme a věříme, že budete i do budoucna nadále úspěšní.

       

       

 

Další úspěšný překladatel

Někteří lidé zvládnou za hodinu sotva párkrát přeložit levou nohu přes pravou či obráceně. Jiní za tutéž dobu přeloží příběh od slavné autorky J. K. Rowlingové z originálu do čtivé češtiny plné barvitých přívlastků. K těm druhým rozhodně patří šikovný překladatel Jára Z., který letos ve své kategorii vyhrál soutěž Jeronýmovy dny. Navázal tak na dlouhou řadu našich úspěšných překladatelů a tlumočníků. Gratulujeme!

 

Zubr Emil v pravěku aneb Dějepisný výukový program pro žáky 6. tříd

Ve středu 10. října žáci 6. tříd vyrazili na výlet do Ústí nad Labem. Cílem výletu byla návštěva muzea a účast na výukovém programu Zubr Emil. Když jsme dorazili na místo, dětí se ujali lektoři a následující dvě hodiny se točily kolem venuší, lovu a magických rituálů. Šesťáci byli rozděleni do tří skupin, které si postupně vyzkoušely různé pravěké činnosti – v první z nich se trénovala střelba lukem, v druhé se z hlíny modelovala venuše a ve třetí se připravoval rituální obřad včetně patřičného namaskování jeho účastníků. Děti se během pořadu seznámily s různými pravěkými loveckými zbraněmi a způsobem lovu, samy si vyzkoušely, že k vytvoření magické venuše byly potřeba představivost i schopnosti a nestačila pouze hlína, že i šamanský rituál musel být pořádně promyšlený, aby byl účinný. Celé dopoledne v muzeu mělo u dětí, které si spolu se zážitky mohly odnést i vlastnoručně vyrobené venuše a malý dárek, velký úspěch.

Stmelovací den

Fanda, ze 6. B píše: První hodina byla pěkná, jelikož jsme si vybírali kartičky přibližné našemu já. Já, jelikož jsem mluvil, šel jsem si vybrat kartičku jako poslední. Vybral jsem si kartičku s dirigentem, to mělo znamenat, že mám rád muziku s nástroji. Druhou a třetí hodinu jsme dělali takové hry ke stmelování. Potom jsme šli na oběd. Potom jsme šli ven a stavěli nějaké věci z přírodnin. Bylo to moc hezké, děkuji. Markéta píše: Dělali jsme různé aktivity ve třídě, kde jsme se poznávali a potom jsme šli ven směrem na Červený hrádek. V lese jsme z přírodnin stavěli živočichy, kteří se opravdu povedli. Rozdělovali jsme se do různých skupin pokaždé do jiných a tím jsme se poznali ještě lépe, než jsme se znali. Daniela píše, ve třídě ve skupinkách jsme dělali různé hry. Poté jsme šli na Červený hrádek, kde jsme stavěli z přírodnin živočicha, pak jsme se všichni, podívali na ostatní díla, přesunuli jsme se na školní pozemek, kde jsme rozdělali oheň a opékali buřty, když bylo vše snězené, všichni jsme den zhodnotili, myslím si, že každý pozitivně, všichni se rozloučili a šli domů.

 

Ve středu 3.10. měla 6.A stmelovací den. Plnili jsme úkoly, šli jsme ven, pracovali jsme ve skupinách i ve dvojících. Hráli jsme si např. na fotografy, vytvářeli jsme inzerát, stavěli jsme zvířátka z přírodnin. Moc jsme si to užili. Děkujeme paní učitelce Pavlisové a paní učitelce Jindráčkové, že si na nás udělaly čas.

            

Červená, modrá a zelená aneb začínáme programovat

V letošním školním roce jsme zařadili do seznamu kroužků programování pro žáky prvního stupně. K programování používáme malé Ozoboty, které zatím programujeme pomocí barevných kódů. Pokud by se našel další nadšenec z řad žáků, případně i rodičů, nabízíme dva následující čtvrtky 11. a 18. října od 14:00 do 15:30 možnost nás navštívit a programování si vyzkoušet v rámci projektu Europe Code Week 2018. Svou případnou návštěvu prosím oznamte p. uč. Čermákovi, abychom na vás byli připraveni (robůtků je omezený počet). 

Podporujeme všestranný rozvoj dětí

V duchu zásady, že v zdravém těle přebývá zdravý duch, podporuje naše škola aktivně všechny dostupné sporty, které našim žákům umožní přiměřený tělesný rozvoj dle citovaného ideálu. Kontakt na některé sportovní kluby naleznete rovněž na našich webových stránkách. Dnes přinášíme fotografie z představení Florbalového klubu Chomutov našim prvňáčkům, čím začnou děti s pohybem dříve, tím lépe. Vlevo na fotografii můžete rozeznat dva naše šampiony z páté třídy - Filipa a Adama, kteří bravurně zvládají nejenom florbal, ale i stolní tenis, fotbal, lyžování ...

Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd

Představujeme vám úspěšnou delegaci, která naši školu reprezentovala na letošním Atletickém čtyřboji 6. a 7. tříd. Všichni byli velmi šikovní a svými výkony, přístupem a chováním skvěle reprezentovali naši školu. MB

</p

Tělocvik druháčků v lese

DM běh v Ústí nad Labem

V sobotu 15. 9. 2018 se páťáci  již počtvrté zúčastnili DM běhu v rámci Ústeckého půlmaratonu. Tentokrát v modrých tričkách odběhli 3 kilometry – nikdo nevzdal, pak zafandili půlmaratoncům. Děti si užily doprovodného programu, zasoutěžily si a ověřily, že pohyb a dobrá nálada je prima. MZ

Máme to

Dárek - míče pro výuku a kroužky

Minulý týden byl pro prvňáčky ten první a čekalo je kromě spousty nových zážitků i příjemné překvapení, kdy 1.B navštívil pan Z. Hlinovský z místního volejbalového klubu a daroval jim 10 míčů určených právě k této hře. Uvidíme, jak se jim bude dařit! Děkujeme! JH