Velikonoční zvířátka z bambulek

V rámci pracovních činností během distanční výuky se děti z 2. A daly do výroby bambulkových zvířátek. A tak se narodili zajíčci, ovečky a kuřátka, aby o Velikonocích dělali dětem radost. MZ 

4        5        6

   10811 

 1297 

   213

Velikonoce v 1. A potřetí ...

  

  

V přírodopise jedeme dál!

V 7. ročníku v přírodopisu jsme probírali různé ekosystémy, hlavně ty u nás v České republice a živočichy v nich žijící. A protože nesmíme zanedbávat ani výtvarnou výchovu, tak jsme ji pro upevnění znalostí propojili s přírodopisem. Každý si vybral jeden ekosystém a nakreslil, co do něj patří. Někteří žáci ze 7.A odvedli vskutku téměř profesionální práci, na kterou je radost pohledět a která bude po našem vytouženém návratu do školy zdobit nástěnku v učebně přírodopisu. PJ

          

          

Ponožková výzva

PONOŽKOVÁ VÝZVA se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. V tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě různé ponožky. Rozdílné ponožky se staly symbolem Světového dne Downova syndromu, protože chromozom má tvar ponožky. Výzva je určena všem, kteří chtějí projevit solidaritu a podpořit lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny. Zároveň rozšiřuje povědomí o tom, že lidská individualita dělá svět hezčí, pestřejší, zajímavější a inspirující. Datum 21.3 je také symbolické, protože lidé s Downovým syndromem mají o jeden 21. chromozom více. Mají tři místo dvou. I když mají něco navíc, nepovyšují se! My ze 7.A jsme se této výzvy také zúčastnili. PJ

Prvoci

Před časem jsme v přírodopisu v 6. ročníku probírali prvoky. Editku ze 6.B téma tak nadchlo, že nelenila a v učebnici si našla v laboratorních pracích návod, jak si svého prvoka vytvořit ze senného nálevu. První pokus nevyšel, ale ani to ji neodradilo a podruhé se zadařilo. Odměněna byla tím, že si mohla své vlastnoručně vytvořené prvoky prozkoumat pod mikroskopem. PJ

                          

Kapilární jevy

V sedmé třídě jsme zkoumali, jakým způsobem se dostává voda od kořenů stromů až k plodům vysoko v koruně, proč vzlíná voda v půdě nebo jak proudí krev ve vlásečnicích. Za vše výše zmíněné mohou právě kapilární jevy. Naši sedmáci už v tom mají jasno. Převedli i několik pokusů, kde si ověřili, že vše funguje tak, jak je popsáno v učebnici. Nejdříve pomocí samé papírové utěrky "přečerpali" kapalinu z jedné sklenice do druhé. Dále umístili květinu s bílým květem do obarvené vody a sledovali obarvení květu anebo pozorovali, jak kostkami cukru stoupá obarvená voda. Všem zúčastněným dětem děkuji. Petr Kaššák

             

Hudební výchova v 2. A

Po dvou lidových písních si děti ve 2. A zopakovaly hudební nástroje. MZ

        Nástroje 2 Nástroje 3 Nástroje 4

Jára Cimrman to věděl!

Už Jára Cimrman, jedna z největších osobností naší historie, předvídal, že jednoho dne nastane doba, kdy žáci nebudou moci využívat k pohybu zázemí školní tělocvičny ani potřebné vybavení. Ukázal se býti velkým vizionářem a jeho zásada: "aby to bylo jako ze života", nabývá v dnešní covidové době na důležitosti. Také žáci 4. A dokázali, že jim ke cvičení stačí prostředí, které kolem nás vytvořila matka příroda. Měli za úkol dovednosti získané v hodinách tělocviku uplatnit v libovolném prostředí. A tak jsme cvičili, skákali, házeli, šplhali, kde to jen šlo. Jen na plavání v přírodě si zatím nikdo netroufl 🙂 MB

Pohybem proti covidu - aktualizace výsledků

Chemikem doma

Chemické reakce, nebo kouzlo? Bára z 8. A vám posílá návod.

                                           

Chemické jaro - Věrce z 8. A, už se zdá zima dlouhá, tak nakvétá květy doma na talíři.