Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Největší puzzle na světě

42 000 dílků je pořádná výzva a my v ŠD jsme se jí postavili čelem. Výsledné puzzle bude mít přibližně 7,5 metru na 1,6 metru a bude na něm 208 světově významných kulturních a přírodních památek. Těšíme se na to, jak se nám pod rukama začne vynořovat jedna významná stavba za druhou a jak náš společný výtvor pak bude zdobit naši školu po mnoho let. Po dvou hodinách jsme měli pár prvních vlaštovek, myšleno spojených dílků. Začali jsme v pátek 15. ledna, tak nám držte palce! PB

                               

Konečně sníh!

Sníh sice jen trošku pocukroval okolní přírodu, ale my si ho s družinou užili i tak. PB

Zimní výstava výtvarných děl školních družin

Zimní výstava školních družin se posouvá - vzhledem k dané situaci (covid19) je knihovna v současné době uzavřená. Zimní výstava školních družin v chomutovské knihovně se přesouvá na rezervovaný - náhradní termín: únor 2021.

Tři králové navštívili družinu

Řekli jsme si, jaké dary Ježíškovi přinesli, že nápis K + M + B, který se píše nad dveře obydlí, znamená Christus Mansionem Benedicat, tedy Bůh požehnej tomuto domu, a že plusy jsou ve skutečnosti křížky. Králové mají pestrobarevné kabáty a krásně zdobí naši družinu. PB

Předvánoční procházka

Jirkovské náměstí zdobí v tomto čase předvánočním stromečky, jejichž výzdobu vyráběly děti z místních mateřských a základních škol, tak jsme se vydali je prozkoumat a třeba se i nechat inspirovat k výrobě nějaké pěkné ozdobičky. Proběhlo i hlasování o nejhezčí stromeček. Po odborné debatě jsme se shodli na třech a hlasující děti se u nich vyfotily. PB