Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

DSC 1047 

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

IMG 2538 IMG 2536

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Rej masek ve školní družině

V období před Velikonocemi žila školní družina karnevalem. Dozvěděli jsme se více o masopustních tradicích, kdy se masopust slaví i co má společného s karnevalem. Naučili jsme se vyrábět originální masky a škrabošky z papíru a odměnili ty nejhezčí a nejnápaditější. Zahráli jsme si spoustu her a soutěží, ale hlavně jsme si užili spoustu legrace.

                          

K Valentýnu nebo jen tak...

... pro radost vyráběli žáci IV. školní družiny oddělení rodičům krásné keramické kachličky, které zabalili do vlastnoručně vyrobených papírových krabiček. Dárečky se povedly opravdu všem a rodiče jistě velice potěšily.

                         

U profíků

Krásná červená auta, vtipný průvodce, spousta zajímavých informací a legrace, tak vypadala naše návštěva u profesionálních hasičů v Chomutově. Vyzkoušeli jsme si helmu, jak jsou těžké vyprošťovací nástroje, jaké je to sedět v hasičském voze a jak silný je větrák na kouř. Prozkoumali jsme posilovnu, ložnici i kuchyň a už víme, že v hasičské zbrojnici najdeme suché a mokré hasiče. Děkujeme za vše, bylo to bezva! PB
                        

Na vrcholu

Již po několikáté jsme navštívili lezeckou arénu v Jirkově a opět jsme překonali své hranice a to jak fyzické, tak psychické. Lepšíme se a dělá nám to radost. :) PB

Zimní radovánky v družině

Dĕtmi dlouho očekáváná sněhová nadílka přikryla celý kraj bílou peřinou a dĕti ve školní družině si tak mohly konečnĕ naplno užít zimní radovánky. Na školní zahradĕ jsme bobovali, koulovali se a stavěli obří sněhuláky. Nikomu sníh a mráz nevadil, v družině jsme se zahřáli teplým čajem a jen si přáli, aby sníh dlouho vydržel.