Svátek dětí

Pět stanovišť s různými úkoly, jejichž zadání si museli sami přečíst a odpověď sami napsat. Ve dvojicích to vše prvňáčci perfektně zvládli. A ještě ke všemu se vydařilo počasí. Prostě si užili "svůj" den v zámeckém parku. MH

Poděkování manželům Holákovým

Děkujeme rodičům naší spolužačky Sabiny za milé pozvání celé naší třídy ke Dni dětí na zmrzlinu. Nakonec nezůstalo jen u ní, ale pochutnali jsme si i na slaných dobrotách (bramboráky a klobásky), které pro nás manželé Holákovi společně připravili. Fotku nepřikládáme, protože jsme ji zapomněli pořídit😊 7. B

Čteme knížky v angličtině

Naše škola pořídila z prostředků MAP Chomutovsko dvě sady knih zjednodušené četby v anglickém jazyce. Každá sada obsahuje 26 učebnic a audionahrávku textu a umožňuje tak práci celé třídě – každý žák čte vlastní knihu. Zaměřili jsme se na tematiku dobrodružství, mořeplavby a pirátů. Pro děti na prvním stupni jsme zakoupili knihu Pirát Patch od Helen Parker a děti na druhém stupni si užijí četbu knihy Tajuplný ostrov od Julesa Verna. Knihy jsou napsány jazykem srozumitelným žákům daného věku a obsahují také řadu úkolů, zábavných hádanek a cvičení ověřujících porozumění textu. Na snímku žáci 2. A s knihou Pirát Patch. MF

          

4.B na výletě

Bylo krásné ráno. Slunce svítilo. Měli jsme jen češtinu a v 9 hodin jsme odcházeli na exkurzi na farmu do Drmal. Cestou jsme viděli krásné domy se zahrádkami a taky srnky v sadu. Na farmě jsme viděli krávy, kozy, králíky, slepice a dva psy. Psali jsme dva testy z přírodovědy a dostali jsme domácí úkol, ale taky kozí a kraví sýr na ochutnávku. Oba byly výborné a výlet taky! Nela, Tomáš, Milan

ČEZ obdaroval školu

Z části sponzorského daru jsme zakoupili robotické stavebnice, které v příštím školním roce budeme využívat při výuce "nové" informatiky zaměřené na informatické myšlení a programování. Nyní se osmáci vrhli na jejich sestavení, upgradování a ověření funkčnosti. LČ

6. B a 9. B nezahálela

O dvou květnových sobotách vyrazili žáci z 6.B a 9.B na odpolední turistické výlety. V prvním týdnu jsme vyrazili na zmrzlinu na ekofarmu do Drmal a podruhé jsme navštívili Vodní dílo Jirkov, kde jsme pořídili skupinovou fotografii při dodržení protiepidemických opatření (rozestupy).

Bádání v hodinách fyziky

V hodinách fyziky jsme bádali nad účinky vztlakové síly. Díky pokusu s vajíčky jsme objevili, že čím má kapalina větší hustotu (je slanější), tím větší je vztlaková síla nadnášející vajíčko. V obyčejné vodě nám vajíčko kleslo ke dnu, protože hustota vajíčka byla větší než hustota vody. Přidáním soli jsme však zvýšili hustotu a vajíčko nám hezky plavalo na hladině. Dokonce se nám povedlo přidat soli tak akorát, aby hustota kapaliny byla stejná jako hustota vajíčka, díky čemuž se vajíčko vznášelo uprostřed sklenice. Teď už je nám jasné, proč se ve slaném moři plave lépe, obzvláště pak v moři Mrtvém, které má v každém jednom litru čtvrt kila soli. Také už je nám jasné, proč se železná koule nepotopí ve rtuti. Velké dík všem zúčastněným. PK

                            

 

Kouzelné květiny

Čtvrťáci v pracovních činnostech vyráběli papírové kytičky, které jim ve vodě krásně vykvetly. Stačí za pomoci kružítka a vlastního ukazováčku nakreslit a vybarvit květinu a okvětní lístky složit směrem do středu. Potom vhodit do vody a radovat se z rozvíjení kvítků. Zvláštní pochvalu zaslouží Kuba M., který na výrobek použil popsaný kancelářský papír a zachoval se tak šetrně k životnímu prostředí! JK

          

Šesťáci se nevzdali a nepodlehli pochmurné náladě!

Netradiční doba žádá netradiční řešení, a proto, když zajetí žáků v distančním světě nebralo konce, rozhodli jsme se vzít osud tak trochu do vlastních rukou. Pravidelné nedělní třídnické hodiny v přírodě daly žákům 6. A šanci opět postupně navazovat ztracené kontakty. Přestože všechna setkání byla dobrovolná, účastnila se vždy většina třídy. Společně jsme vyrazili například na Jirkovskou přehradu, po stopách zříceniny hradu Najštejn, na Terezinu vyhlídku nebo k Helenčiným vodopádům. Sladká tečka v podobě vynikající zmrzliny byla vždy nejen zaslouženou odměnou za vynaložené úsilí, ale také lákadlem na následující setkání. MB

2. ZŠ + Florbal Chomutov = báječný čas s florbalkou

A co ty? Nechceš se stát součástí rovnice, kdy tvé spojení s florbalem rovná se pružné a odolné tělo, zdravý týmový duch a radost ze hry? Nastal čas ukončit lenošení a přidat se k nám. Z poslední studie zatím málo známých vědců vyplývá, že s florbalem nejlépe odoláte covidové krizi. Docházka do ZŠ Studentská a do klubu Florbal Chomutov otvírá v budoucnu více dveří k úspěchu. Nepropásněte svou šanci!