Stmelovací pobyt 6. A na Svahové

Ve dnech 18. a 19. října jsme jeli na adaptační kurz na Svahovou, aby nás naše paní učitelky lépe poznaly. Přijeli jsme ve středu ráno autobusem, po ubytování nás paní učitelky rozdělily do skupin, ve kterých jsme soutěžili ve sportovních disciplínách. Po dobrém obědě a krátkém poledním klidu jsme se vydali na procházku k Helenčiným vodopádům. Zde jsme stavěli z přírodnin mandaly. Po procházce nás čekala úniková hra, opékání buřtů, malování na kameny, Reflexáci a další aktivity. Před spaním jsme měli diskotéku s písničkami na přání. Ve čtvrtek po snídani jsme hráli řadu her, zaměřených na spolupráci. Před obědem jsme šli na krátkou procházku, nasbírali jsme listy a po obědě vyráběli motýly s využitím barevných listů. Celkově jsme si pobyt moc užili a bylo to bezvadné. Velké poděkování patří paní učitelce Pavlisové, která všechny aktivity vzorně připravila. Žáci 6. A, LH

Malba pomocí balónků

Žáci 4.B si během VV vyzkoušeli neobvyklou techniku malby pomocí nafukovacího balónku. Vznikly nám tak krásné obrázky s motivem noční oblohy v pozadí. IS

      

Paraplíčko

Velmi zajímavý program jsme si opět užili v DDM Paraplíčku. V první části jsme měli hudební výchovu, kde jsme si zopakovali noty, rytmus, hudební styly a společně si zazpívali známe písně. Ve druhé části jsme si povídali o přírodě, co znamená EKO a zkoušeli třídit odpad. Za odměnu jsme se šli podívat na oblíbené mazlíčky. Moc jsme si to užili. Děkujeme 3.A + HV

 

Rozhovory druháků

Děti předvádějí nejběžnější modelové rozhovory v anglickém jazyce tak, jak se s nimi mohou setkat v reálném životě a skutečných situacích. Komunikují spolu v roli zvířátek - pozdraví se, představí… ŠL

Nuda? Ne!!!

Tomu říkám připravení žáci na vyučování: prezentace v PowerPointu, sestříhat vlastní video a sestavit koláž z pořízených fotografií. Jonáš zpracoval v PowerPointu odborné informace o návštěvě ZOO v Děčíně, kterou navštívil. Dan se s námi podělil o velký úspěch, protože fotografie z jeho pozorování zveřejnil přírodovědný magazín REPTIL. Je totiž teraristou a milovníkem přírody. O prázdninách zachytil metamorfózu svých zahradních pulců a ještěrky obecné. MH

                    

7. A se nenudí, protože blábolí

Výuka větné skladby v hodinách ČJ nemusí být nuda, jak si to veřejnost pod tímto pojmem obvykle představuje. U nás ve škole máme Blábol a pomocí této hry se učíme větné členy. IS

               

Divadelní představení

Po prvé na 2. stupni jsme navštívili Městské divadlo v Mostě, kde jsme zhlédli představení Malý princ. Velkou pochvalu si zaslouží představitel dětské role, který předvedl opravdu perfektní výkon. V divadle jsme patřili mezi nejmladší diváky, zpracované téma bylo pro nás poměrně náročné. Žáci 6. ročníku

Zeměpisná exkurze do Tisé

Čtyřicet šest turistů z deváteho, osmého a sedmého ročníku  vyrazilio v úterý 10. října na poznávací exkurzi do CHKO Labské pískovce na obhlídku skalního komplexu Tiské stěny, které jsou rájem horolezců a tvořily scény v nejednom zahraničním seriálu. Další zastávkou byla rozhledna na Děčínském Sněžníku. JR

Podzim začal a s ním také "skřítkování"

Ve 4. B se během pracovních činností začaly dít divné věci. Po chodbě se pohybovalo několik podzimních skřítků. Kdo se za nimi ukrývá? To ví jen oni sami. MH a 4.B

  

Budoucí technici a inženýři

V rámci exkurzí ke kariérovému poradenství se mezi našimi žáky našli zájemci o studium technických oborů na Střední průmyslové škole v Chomutově. Toto jsou naši budoucí technici či programátoři. JN