Krajská odyssea - krajské kolo

Po půl roce od okresního kola se naše úspěšná dvojice Adam a Eliška z 9.A zúčastnili krajského kola soutěže Krajská odyssea obor strojírenství, kterou pořádala Hospodářská komora ČR. Úkolem krajského kola bylo sestrojit kladkový převod ve spolupráci se dvěma středoškoláky z AGT Chomutov. Hodnotilo se nejen technické provedení, ale také funkčnost převodu, za kterou bylo nejvíce bodů. Jelikož náš převod byl ohodnocen nejvíce body, náleželo našemu týmu první místo. Odměnou za vítězství byly hmotné dary od sponzorů, ale i sladká odměna pro každého účastníka soutěže.

Žáky naší školy navštívily housličky

Když se řekne KRK, TRUP, KOBYLKA, STRUNÍK se ČTYŘMI STRUNAMI, SMYČEC a KALAFUNA, tak žáci naší školy již vědí, že se jedná o krásný romantický hudební nástroj - HOUSLE. Do 3.A, 3.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B a 8.B zavítaly housličky spolu se studentkou na praxi, která všem žákům odprezentovala veškeré informace a zajímavosti o nástroji, jehož krásný zvuk si oblíbili i skladatelé velkých jmen, jako třeba W. A. Mozart, A. Vivaldi, A. Dvořák či J. Suk. Děti si mohly housle prohlédnout i zblízka, což by jim třeba takový Pavel Šporcl nebo Niccoló Paganini nedovolili. V samotném závěru jim praktikantka klasické i moderní melodie zahrála a bylo hezké sledovat naše holky i kluky, jak je celá hodina hudební výchovy bavila. To jsem zvědavá, který nástroj nás navštíví příště. Že by varhany??? AF.

        

        

Zakázka dokončena

V rámci hodin pracovních činností se žáci osmých ročníků pustili do výroby kynologických potřeb pro trénink čtyřnohých mazlíčků z kynologického klubu ve Vysoké Peci. Nenechte se mýlit fotografií opravdu se nejedná o činky na posilování našich žákyň, ale o pomůcku na aportování pro malé i velké psy. Odměnou za tyto výrobky bude představení psích agility pro děti ze školní družiny.

Přespolní běh - postup unikl o vlásek

V pondělí 30. 9. 2019 se naše žákyně 6. a 7. ročníků zúčastnily okresního kola závodu v přespolním běhu v areálu bývalé ploché dráhy v Chomutově. I přes chladné počasí se dívky do závodu vrhly se vší vervou a ve velké konkurenci vybojovaly krásné druhé místo. O jedno místo jim tak unikl postup do krajského finále, který se konal v Ústí nad Labem. PM

Školou znělo bubnování

Ve čtvrtek 17.10. se v naší škole objevily malé, větší i obrovské bubny a bubínky. V tělocvičně školy se uskutečnila interaktivní ukázka hry na jedny z nejstarších hudebních nástrojů a žáci z 1. i 2. stupně byli nadšeni. Buben si totiž mohl zapůjčit úplně každý a pod vedením bubenického lektora, dirigenta a učitele v jedné podobě se začaly ozývat velmi zajímavé rytmické doprovody. Bylo to hravé, bylo to tvořivé, bylo to zábavné... AF.

Kurz první pomoci v 6. třídě

Základka nabízí univerzální dovednosti a poskytnutí první pomoci patří k těm nejdůležitějším schopnostem, které by žáci měli zvládnout. Aby byl výklad po odborné stránce bezchybný, zavítali do vyučování obou šestých tříd záchranáři z Jirkova a předvedli dětem, jak se postarat o zraněného kamaráda.

Prvotřídní angličtina

Několik týdnů jsme čekali, kdo to vlastně přijede. Kdo bude tím rodilým mluvčím, se kterým strávíme tři hodiny angličtiny denně? Nakonec přijela Ciara, která pochází z Irska, a její hodiny se nám moc líbily. Pracovali jsme ve skupinách i ve dvojicích, jedna aktivita střídala druhou, užili jsme si spoustu legrace, a nakonec jsme dostali certifikáty, že jsme prvotřídní angličtináři. Třeba se v druhém pololetí dočkáme podobného kurzu znovu.

Čtyřlístek je nejen komiks

V pátek 11. října jelo mnoho žáků z prvního stupně do mosteckého divadla navštívit kamarády z Třeskoprsk - Pinďu, Fifinku, Bobíka a Myšpulína. Viděli, jak oblíbený Čtyřlístek získal amulet k ovládnutí světa. 

Před divadlaem

Výjezd šesťáků na Svahovou

Pobyt na Svahové pro 6. B pořádala Městská policie Jirkov. V pondělí jsme se seznámili s programem i s policisty a sociálními pracovnicemi. Poté přijeli hasiči a vyprávěli nám o tom, co je v hasičském autě za vybavení a ukazovali nám první pomoc. Druhý den jsme se seznámili s psovodem. Pes se jmenoval Fox. Ukazovali nám výcvik a jak dobrý má Fox skus. Odpoledne k nám přijel moc milý pan psycholog a mohli jsme se mu svěřit s každým problémem. Povídali jsme si o šikaně, kyberšikaně a různém ubližování a jak to všechno řešit. Ten večer jsme měli diskotéku, po které někteří málem nestihli snídani😊. Policisté pro nás připravili celou řadu různých her a aktivit zaměřených na spolupráci ve skupinkách. Moc jsme si tu pochutnali. Škoda, že to tak rychle uteklo… Děkujeme zástupcům Městské policie Jirkov a sociálním pracovnicím za velmi dobře připravený program. Žáci 6. B

Malý princ a překladatelka Klára

Malý princ je jedním z nejznámějších a nejpřekládanějších pohádkových příběhů. Původně byl sice napsán francouzsky, ale jeho anglická verze byla letos použita jako materiál, který měli zvládnout začínající překladatelé a tlumočníci na každoroční soutěži Jeronýmovy dny. Příběh plný metafor a přirovnání byl vskutku tvrdým překladatelským oříškem, ale Klára T. jej rozlouskla s obdivuhodnou lehkostí a v soutěži obsadila 2. místo. Gratulujeme.