Výtvarná výchova venku

Žáci 2. A si vyzkoušeli, že výtvarná výchova může být venku bez vodovek a pastelek. Barvy poskytla příroda, děti přidaly fantazii a šikovné ruce a obrázky byly na světě. MZ

Kytky 1

Kytky 2

Kytky 3

 

Třídnická hodina trochu jinak

Sice se každý den scházíme na online hodinách a třídnickou hodinu přes Teams jsme měli také několikrát, ale není nad osobní setkání. Proto jsme se domluvili a vyrazili na společný výlet na Jirkovskou přehradu. Někteří z nás tam dosud nebyli, a tak jsme se mohli kochat krásami okolní přírody a k tomu si popovídat a užít si krásné odpoledne. Sraz byl v půl jedné u školy, pokračovali jsme Telšským údolím na přehradu a zpátky přes les zpět ke škole. Výlet jsme zakončili zmrzlinou a usoudili jsme, že tato procházka určitě nebude naše poslední. 7. B

Fontána z dílny 7. A

Víte, jak přečerpat vodu bez čerpadla? Přemýšlel o tom i Heron Alexandrijský, který už v 1. století n. l. vynalezl tzv. Heronovu fontánu, která zajímavým způsobem využívá tlaku vzduchu a tlaku vody. V rámci hodin fyziky byla dětem nabídnuta možnost pokusit se vyrobit si vlastní Heronovu fontánu. Stačí k tomu několik brček, plastových lahví, tavná pistole a hlavně vědět, jak na to. I když to byl poměrně náročný úkol, opět se na 2. ZŠ našly děti, které si dokázaly poradit. Nejlépe si s tímto nelehkým úkolem poradila Adéla B. ze 7. A, které patří dík a samozřejmě i jednička, protože je prostě jednička. Kdo by si chtěl fontánu vyrobit, přikládáme návod: https://www.youtube.com/watch?v=17dBfdzIowY Petr Kaššák

                                      

Pálení čarodějnic

Amálka z 1.B vyrobila čarodějnici, aby jí mohla s rodiči v pátek 30. 4. spálit!  " Amálko, nerozmyslíš si to?" MH

              

 

Bez práce nejsou koláče

V pondělí 26. 4. se o tom na vlastní kůži přesvědčili žáci 4. A. Hodinu matematiky měli velmi neobvyklou, protože je zcela neočekávaně "navštívily" tvarohové koláče. Tato akce se uskutečnila v rámci výuky zlomků. Děti byly rozdělené do skupinek a krájely koláče na poloviny, čtvrtiny, osminy, atd. K lepšímu pochopení tohoto náročného učiva bylo nutné, aby si každý za svou práci kus (zlomek) svého koláče snědl. Do konce hodiny si čtvrťáci vyměňovali své zážitky a prohlásili, že tahle hodina matematiky byla báječná. AF

   

   

1. A pomohla Zooparku Chomutov.

Den Země si letos prvňáčci připomněli tak, že se zapojili do projektu mikrosponzoringu Zooparku Chomutov Solidárek. Symbolicky „nakrmili“ vybraná zvířátka, někteří si jich zvolili i více. Přispěli jsme celkovou částkou 3 250 Kč a 500 Kč sponzorstvím na velblouda dvouhrbého – domácího. ŠK

Jarní květiny na školní zahradě

Žáci 2. A během prvouky vyšli na školní zahradu, aby zjistili, jaké jarní květy najdou. Stali se z nich fotografové a trochu i detektivové. Vypátrali a vyfotili pro ně neuvěřitelných 25 jarních květin a přesvědčili se, že příroda je krásná, ale někdy se krása musí hledat. MZ

Zahrada 2

Zahrada 1

Zahrada 3

Hydrostatický tlak a vodní hodiny.

Nemusíme být ve škole, abychom zjistili, jak ovlivňuje výška vodní hladiny hydrostatický tlak. Stačí trocha odhodlání, chuť prozkoumávat svět kolem nás, jedna plastová láhev, nůžky a trocha vody a pak na vlastní oči můžeme pozorovat, že u spodních otvorů vytéká voda největším proudem, tedy největším tlakem. Plastové láhve nenašli upotřebení jen v rukách sedmáků, ale i naši šesťáci, kteří se seznamují se základní fyzikální veličinou – časem, dokázali sestrojit vodní hodiny. Velká pochvala všem zúčastněným, obzvláště šikovné Karolíně z 6. A. PK

                         

Naši žáci bodovali v angličtině

Na konci měsíce března se daly dohromady 2 týmy žáků a reprezentovaly naši školu v celostátním English Pub Quiz(u). Sedmáci ve složení Nazar H., Jakub F. a Tobiáš B. se ve skupině 6.-7. tříd umístili na krásném 10. místě. A velká gratulace patří našim osmákům - Terezie V., Ondřej Š, Matyáš B. a Šimon B. - kteří se ve skupině 8.-9. tříd umístili na skvělém 2. místě, a 1. místo jim uniklo během posledních 3. otázek. Jak sami řekli, bylo skvělé se navzájem podporovat (i když jen na dálku) a každý přispěl nějakou svou znalostí - jak z oblasti literatury, zeměpisu, filmu a dalších. Naši žáci se prostě neztratí. KH

Společné posezení

Určitě se nám všem stýská po vzájemných kontaktech ve třídách. Proto jsme zkusili v rámci online třídnické hodiny alespoň na chvíli společně posedět. Sice jen virtuálně, ale i tak jsme si to užili. I když na třídnické hodině byli prakticky všichni žáci, jen někteří se odvážili ukázat a sednout si vedle svých spolužáků do virtuálních křesel. Žáci 7. B