Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Hlavičkám narostly vlasy

Hlavičky už mají "háro"! Jak jsme slíbili, tak činíme. Rádi se s vámi podělíme o naši radost, kterou nám dělají naše silonkové hlavičky, které jsme si před týdnem s paní učitelkou Fricovou vyrobili. Osení roste a tak vypadají, jako by měly spousty zelených vlásků. Určitě si doma také vyzkoušejte. PB

                     

Rej masek v družině

Karneval v Riu ani Benátkách se letos bohužel kvůli pandemii nekoná, my jsme si ho ale přes všechna opatření a omezení nenechali v naší družině ujít. Přes roušku jsme si vyrobili nejrůznější masky, ti šikovnější jich stihli vyrobit hned několik a v každém oddělení jsme uspořádali maškarní bál s vyhlášením nejhezčích masek. Druháci si k tomu vyrobili chřestidla a protože je zpívání zakázáno, bubnovali aspoň do rytmu oblíbených písní.

                               

Družinové tvoření v době omezení

Ač celý den s rouškou po škole i venku chodit musíme, nemůžeme na hřiště a ani zpívat si pro radost, v naší družině chuť tvořit neslábne. Když počasí nedovolí užívat si venku zimních radovánek, potěšení nám přináší alespoň všelijaké tvoření. Prvňáci si vytvořili loutky a hrají ve třídě pohádkové divadlo, druháci skládají jedno z největších puzzle na světě nebo malují na sklo či vyrábí panenky z kukuřičného šustí.

            

Valentýnské tvoření

Sice nám svátek zamilovaných vyšel na jarní prázdniny, ale přesto jsme si v družině nenechali srdíčkové tvoření ujít. Vyráběli jsme klasická přáníčka pro rodiče, sourozence i kamarády a povedla se vskutku všem prvňáčkům i zkušenějším druháčkům. Někteří kreativci se pustili i do náročnější tvorby a vznikla tak nádherná srdíčka z kamínků, bambulek i malované hrníčky.

                              

                                       

Sněhuláci v družině

Letos konečně napadlo dost sněhu, abychom si i s družinou mohli užít zimních radovánek dosytosti a nemuseli jen vyrábět sněhuláky papírové. V družinách nám sněhuláci vyzdobili chodbu, okna i dveře a vytvořili jsme jich na mnoho způsobů. Sněhová nadílka nám pak byla vytouženou odměnou a my si konečně můzem užívat koulování, bobování a jiné hrátky na sněhu. V blízkosti školy jsme kopečky řádně uklouzali a sídliště vyzdobili hned několika sněhuláky. Jsme rádi, že nám zima zatím přeje a můžeme řádit na sněhu, proto prosím nezapomínejte na vhodné oblečení do družiny!