Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 4. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

1odd 2017 2018

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

3odd 2017 2018

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Na vrcholu

Již po několikáté jsme navštívili lezeckou arénu v Jirkově a opět jsme překonali své hranice a to jak fyzické, tak psychické. Lepšíme se a dělá nám to radost. :) PB

Zimní radovánky v družině

Dĕtmi dlouho očekáváná sněhová nadílka přikryla celý kraj bílou peřinou a dĕti ve školní družině si tak mohly konečnĕ naplno užít zimní radovánky. Na školní zahradĕ jsme bobovali, koulovali se a stavěli obří sněhuláky. Nikomu sníh a mráz nevadil, v družině jsme se zahřáli teplým čajem a jen si přáli, aby sníh dlouho vydržel.

Jako ve vánoční pohádce

Na návštěvě ve Vánočním domě Karlovy Vary jsme si připadali jako v zasněženém pohádkovém světě plném krásných věcí. Nevěděli jsme na co se dříve dívat. Obklopily nás všemožné ozdoby, postavičky, zvonečky, andílci a spousta medvídků všech velikostí. Něco z té krásy jsme si i koupili a přivezli domů. Výlet se mohl uskutečnit pouze za laskavého přispění pana Šmídla, kterému tímto moc a moc děkujeme. PB

Sloníci pro štěstí

První keramika v letošním školním roce a docela se nám vedlo. Máme slony puntíkaté, se srdíčky, s tlapičkami, ale i čistě hnědé zato s ornamenty. Ať už mají barvičky takové či makové, doufáme, že nám všem přinesou štěstí. PB

Pasuji tě na rytíře!

Tuto i mnohé jiné činnosti z dob dávno minulých jsme si mohli vyzkoušet na výstavě Stroj času na Červeném hrádku. Jak se mele mouka, jak je těžké sekat kamennou sekerou, z jakých oček je drátěná košile, jak se píše brkem nebo jak se dříve soustružilo dřevo. Bylo báječné moci si vše osahat. Když už jsme tu byli, navštívili jsme i stálou expozici Svět pohádek. Podařilo se nám uhodnout všechny pohádky, jen jména trpaslíků nám dělala problémy. Musíme se doučit. PB