Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Lucie Macáková  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • první školní den řádně vyplnit přihlášku do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 413 035 045

           

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Macáková

           

                           3. oddělení - L. Pištecová                                                                      4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Projektový den v družině

V rámci projektu jsme do naší družiny pozvali naši bývalou kolegyni paní Ludmilu Landovou, aby nás naučila vyrábět zvířátka z korálků. Naučili jsme se, jak s korálky pracovat a vyrobili jsme krásné myšky a krokodýly. Navíc jsme obdrželi několik vzorů a předloh, takže můžeme dál tvořit a zkoušet nové motivy. Práce s korálky se nám všem velice líbila a moc se těšíme na další tvoření.

                         

Měsíc bezpečnosti v družině

Jakmile se otevřely v dubnu školy, věnovaly se děti v družině dopravní výchově. Nejprve jsme si společně povídali o bezpečné cestě do školy a jak se správně chovat v silničním provozu. Prvňáčci kreslili dopravní prostředky, semafor a vyráběli dopravní značky. Navštívili dopravní hřiště v Olejomlýnském parku, kde si zahráli na auta a prověřili si nabyté znalosti v praxi. Za odměnu obdrželi "řidičák" a pexeso s dopravní tematikou.

Pro naše milé maminky

Ani děti z 1. oddělení školní družiny na své maminky nezapomněly. Do spirálky např. napsaly, co na nich mají nejraději, co je největší mňamka, když mamka uvaří, co je rozesměje a co by svým maminkám přály. Doplnily to krásnými obrázky a těší se až své výtvory předají. PB

Čarodějnice v družině

Poslední dubnový den se to ve všech odděleních naší družiny čarodějnicemi jen hemžilo. Vyrobili jsme krásné papírové čarodějky a povedly se opravdu všechny, ty s koštětem i bez něj. Společně jsme vyrobili na ranní a konečné družině také jednu velikou čarodějnici ze starého oblečení a povídali jsme si, kde se tento zvyk vzal, co má společného s keltským zvykem Beltain a odkud přišel název Filipojakubská noc. Teď jen doufáme, že má Filipojakubská noc opravdu magickou moc a ochrání nás před zlými silami a zbaví nás roušek, což by bylo přání největší.

    

Malování prsty

Pravidelná středeční hodinka plná kreativních nápadů, kterou si děti paní učitelky Fricové tak oblíbily, se opět povedla. Pomocí otisků prstů jsme vytvářeli různá zvířátka, postavy, věci či přírodní živly. Jednotlivé prstové výtvory jsme dokreslili tenkou černou fixou a spojili do jednoho krásného obrázku. Byla u toho spousta legrace. Doporučujeme vyzkoušet. PB