Školní družina                                                                  

Školní družina nabízí žákům pestré zájmové vzdělání a naplňuje jejich volný čas v době před a po vyučování. Naším cílem je rozvíjet všestrannou, harmonickou a tvůrčí osobnost žáka, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu a umožnit aktivní a klidovou relaxaci. Zájmové vzdělání probíhá ve 4 odděleních s kapacitou 120 žáků.
1. oddělení: vychovatelka Petra Bylíková
2. oddělení: vychovatelka Ludmila Landová  
3. oddělení: vychovatelka Lenka Pištecová
4. oddělení: vychovatelka Kateřina Kůtová

Placení ŠD:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–březen – platba do 20.1.   300Kč
duben–červen – platba do 20.4.  300Kč
nebo pololetně:
září–prosinec – platba do 20.9.   400Kč
leden–červen – platba do 20.1.   600Kč

Informace školní družiny:

 • 3. 9. řádně vyplnit zápisní lístek do ŠD, bez něhož dítě nemůže navštěvovat ŠD (vyplnit znovu každý požadovaný školní rok!).
 • Výjimečné odchody ze školní družiny psát do notýsku ŠD.
 • Dětem převlečení na ven – vše podepsané (v podepsané tašce).
 • Zakoupit čip ve školní jídelně (odhlášky a přihlášky obědů, alespoň o jeden den dříve). Je možné vybírat ze dvou jídel, výběr provádí rodiče. Pokud není oběd vybrán, nebude ani vydán. Čipy zůstávají v jídelně.
 • Včas zaplatit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině, který činí 100,- Kč na měsíc. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy č. ú. 25137441/0100. Variabilní symbol obdržíte písemně do notýsku.
 • Při vyzvedávání dětí, nahlásit u vchodu jméno dítěte a třídu a vyčkat na dítě, aby nebyl narušen program ve školní družině. Vstup do prostoru ŠD bez vědomí vychovatelek nebo jiného pracovníka školy je zakázán! Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí.
 • Vyzvedávání dětí pouze osobně nebo písemnou formou (mobilním telefonem nelze!).
 • Pro návštěvu školního bazénu budou děti potřebovat: koupací čepici, plavky (ne kraťasy!), ručník, vše podepsané v podepsané igelitové tašce.
 • Pitný režim je zajištěn ve školní družině.
 • Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy.
 • Zákaz používání mobilních telefonů ve ŠD (viz. Školní řád).
 • Provozní doba ŠD: ranní 6:00–7:40 hodin, 
 •                                odpolední 11:40–17:00 hodin.

Telefony do ŠD: 728 985 228, 413 035 045

DSC 1047 

                           1. oddělení - P. Bylíková                                                                       2. oddělení - L. Landová

IMG 2538 IMG 2536

                               3. oddělení - L. Pištecová                                                                    4. oddělení - K. Kůtová

Více fotografií naleznete ZDE.

Podzim v družině

Slunečné podzimní dny přímo lákaly k pobytu venku. Nováčky jsme seznámili s pravidly školní družiny a náležitě poučeni jsme se vydali objevovat okolí školy. Na vycházkách jsme sbírali všelijaké přírodniny, které budeme moci využít při tvoření v době sychravého počasí. Spoustu žaludů a kaštanů jsme nasbírali jako krmivo pro zvěř na zimu, z některých vznikala pod rukama dětí různá zvířátka a příšerky. Při větrném počasí jsme pouštěli draky i vlaštovky a užívali si krásné dny hraním známých i nových her. K oslavám stého výročí založení republiky jsme se zúčastnili celostátní soutěže o největší počet vyvěšených státních vlajek. Téměř 500 vyvěšených vlajek školní družinou k vítězství sice nestačilo, budiž nám však vítězstvím, že nikdo ve správném vyvěšení vlajky více nepochybí.

   

Zahájili jsme lezeckou sezónu

Jak je v našem oddělení dobrým zvykem, i v novém školním roce jsme navštívili lezeckou arénu v Ervěnicích. Těšili jsme se na nové zážitky i na osobní pokroky a úspěchy, které nás tam čekají. Velkým překvapením pro nás byli někteří kamarádi z prvních tříd, již lezli jak zkušení horolezci a překonali i některé třeťáky. PB

Červen v družině

Závěr školního roku v družině byl plný zajímavých akcí. Tak jako každý rok jsme na školní zahradě oslavili dětský den, kde si děti společně zasoutěžily a krom sladkostí si odnesly i poučné omalovánky. Letos poprvé, a jistě ne naposledy, navštívila všechna družinová oddělení lezeckou arénu v Ervěnicích. Své dovednosti si mohly děti poměřit na  bowlingu ve Strikelandu, ale i na minigolfu na Červeném Hrádku a na Kamencovém jezeře. Mezi  tradiční akce družiny patří návštěva chomutovského Zooparku, která vždy zaručeně potěší i poučí. Velmi zajímavá a poučná byla rovněž návštěva nedalekého  vojenského areálu v Lažanech, kde si děti nejen zasoutěžily, ale mohly se svézt i na korbě vojenského auta, osahaly si skutečné zbraně a zjistily zajímavé informace o fungování radarové obrany státu. Mezi záslužné akce patří návštěva jirkovského psího útulku. Děti přinesly čtyřnohým kamarádům bez domova spoustu potřebných dárečků, za což jim i jejich rodičům patří velké díky. Na závěr školního roku jsme na školní zahradě opekli buřty a náležitě poučeni se vydali vstříc prázdninovým dobrodružstvím.

Dárečky pro maminky

Ke dni matek jsme v Paraplíčku vyrobili z keramiky opravdu krásné a originální mističky, které se povedly opravdu všem dětem. Kdo chtěl, mohl maminku potěšit i vlastnoručně vyrobeným srdíčkem z kartonu zdobeným barevným krepovým papírem. Doufáme, že jsme maminkám udělali radost a dárečky se jim líbily.

           

Rej čarodějnic v družině

Koncem května se tradičně pálí čarodějnice. K této příležitosti jsme v družině vyráběli papírové masky a různé zápichy čarodějnic. Ve škole jsme sice neupálili žádnou, ale každý si mohl tu svou vlastnoručně vyrobenou upálit někde u táboráku s rodiči.